Oluline

Kui te ei saa aru ühestki keelest, milles see dokument praegu saadaval on, soovitame teil sellega nõustuda või mitte nõustuda ja seetõttu ei jätkata programmi kasutamist. Kui tõlke ja ingliskeelse versiooni vahel on lahknevusi, Ülekaalus on ingliskeelne versioon. Seetõttu nõustute meie programmi kasutamist jätkates ja kinnitate, et mõistate selle dokumendi tingimusi ühes praegu saadaolevas keeles.